airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Diabetesforskerne - sæson 3

Diabetesforskerne er udgivet i et samarbejde mellem de syv Steno Diabetes Centre.

Episode 1: Fodbold forebygger diabetes på Færøerne

Boldspil er godt for iltoptagelse, blodtryk og knogler – og så nedsætter det risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Det kan du høre meget mere om i denne første episode af Diabetesforskerne.
Hør Magni Mohr, som udover at være professor i arbejdsfysiologi og tilknyttet Steno Diabetes Center Færøerne, også er professor i fodbold på Syddansk Universitet, fortælle om de gavnlige effekter ved fodbold.

Episode 2: Medicin mod hjertekar- og nyresygdom

Sotagliflozin er medicin til personer med type 2-diabetes, som forbedrer blodsukker og blodtryk. Medicinen nedsætter også risikoen for forværringen af hjertekar- og nyresygdomme. Og nu peger et nyt studie på, det kan have samme gavnlige effekter på hjerte og nyrer for personer med type 1-diabetes.
Hør Elisabeth Stougaard, læge og ph.d. på Steno Diabetes Center Copenhagen fortælle meget mere i denne anden episode af Diabetesforskerne.

Episode 3: Målrettet behandling mod hjertekarsygdom

Personer med diabetes er i risiko for at udvikle hjertekarsygdom, men der er stor forskel på, hvor stor risikoen er. Forskere arbejder på at blive bedre til at afgøre, hvilken forebyggelse der er bedst for den enkelte, så mængden af hjertekarsygdom nedbringes, og så ingen skal tage mere medicin end nødvendigt.
Kristian Funck, læge og ph.d. ved Steno Diabetes Center Aarhus fortæller om hvordan man måske i fremtiden bedre kan tilbyde målrettet behandling mod hjertekarsygdom i tredje afsnit af Diabetesforskerne.

Episode 4: Søvnapnø og diabetes i Grønland

Søvnapnø er en sygdom, der giver dårlig søvn, og mennesker med svær søvnapnø er ofte udmattede. Sygdommen kan også medføre forhøjet blodtryk, hjerteflimmer og blodpropper i hjerne og hjerte. Der findes effektiv behandling mod søvnapnø – men ikke i Grønland. Man kender heller ikke til udbredelsen af søvnapnø blandt mennesker med diabetes i Grønland, men det bliver der ændret på nu. Hør Mads Mose Jensen, reservelæge og Ph.d. hos Steno Diabetes Center Grønland, som er forsker i denne fjerde episode af Diabetesforskerne.

 

Episode 5: Kost og bevægelse for plejehjemsbeboere med overvægt og diabetes

Næsten hver femte beboer på plejecentrene har diabetes, og nogle af dem lever også med overvægt. Det er vigtigt at tilbyde rammer, som gør det muligt at leve sundt, så diabetessygdommen ikke forværres på grund af for lidt bevægelse eller for energitæt mad.
I et nyt forskningsprojekt undersøges det, hvordan plejecentre kan tilbyde den rette kost og nogle sunde rammer for beboere med diabetes. Det fortæller Tenna Christoffersen, lektor ved Professionshøjskolen Absalon og ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Sjælland om i femte episode af Diabetesforskerne.

 

Episode 6: Årsager til knoglebrud

En hyppig senkomplikation til diabetes - som dog ikke er så velbelyst - er risikoen for knoglebrud.
Årsagen til den øgede risiko for knoglebrud er endnu ikke klarlagt, men studier tyder på, at blandt andet diabetisk nerveskade kan have en indvirkning.
Et forskerteam undersøger nu sammenhængen og andre årsager til knoglebrud hos mennesker med type 2-diabetes. Julie Nielsen, læge og ph.d.-studerende hos Steno Diabetes Center Nordjylland giver et spændende indblik i forskningen i episode seks af Diabetesforskerne.

 

Episode 7: Hvem har gavn af sensorer?

Der er flere måder at måle sit blodsukker på, når man har type 1-diabetes.
De fleste kender fingerprikmålingen, men nogle oplever, at det er vanskeligt at styre diabetesreguleringen, når blodsukkeret måles med fingerprikmetoden. Mange kender også sensoren, der ikke kun giver et øjebliksbillede af ens blodsukker, men også viser, om blodsukkeret er stigende eller faldende.
Men hvor mange bruger sensoren? Og kan alle med type 1-diabetes have gavn af den? Det giver Karoline Schousboe, ph.d.. og overlæge på Steno Diabetes Center Odense et indblik i denne episode syv af Diabetesforskerne.

 

Episode 8: Diabetes på Færøerne

For ti år siden blev det undersøgt, hvor udbredt type 2-diabetes var på Færøerne. Resultaterne af undersøgelsen er siden blev brugt til oplysning og uddannelse af læger – ligesom ny diabetesforskning på Færøerne står på skuldrene af projektet fra 2013.
Hør mere om, hvad man egentlig fandt ud dengang – og hvordan man fandt ud af, hvor mange der enten har type 2-diabetes eller har forstadier til sygdommen.
Det kan du høre Jens Andreassen, overlæge på medicinsk afdeling og ansvarlig for diabetesambulatoriet på Steno Diabetes Center Færøerne fortælle mere om i denne episode.

 

Episode 9: Sund opvækst forebygger diabetes

En sund vægt i de unge år kan forebygge sygdomme som type 2-diabetes i voksenlivet.
Men mange forsøg på at standse stigningen i overvægt blandt børn og unge fra de socialt mest udfordrede familier er slået fejl. Nyt projekt gentænker det hele og lader børn og deres forældre være med til at designe et lokalsamfund, hvor det er lettere at leve sundt.
Hør Jane Nautrup Østergaard, programleder ved Steno Diabetes Center Aarhus og med en baggrund i folkesundhedsvidenskab fortælle mere om dette i episode ni af Diabetesforskerne.

 

Episode 10: Kan man erstatte insulin med en pille?

Mennesker med type 1-diabetes skal tage insulin i præcise mængder mange gange i løbet af en dag. Det er besværligt, og derfor undersøges det nu, om man kan erstatte noget af den insulin, der skal tages, med en pille. Hør Pernille Emilie Petersen, læge og forsker på Steno Diabetes Center Copenhagen dele den spændende forskning på området i tiende afsnit af Diabetesforskerne.

Episode 11: Samlet behandling af diabetes og andre sygdomme

Mennesker med diabetes og en eller flere andre kroniske sygdomme er ofte i behandling flere steder. Det kan være frustrerende, fordi behandlingen kan blive usammenhængende, og de kan opleve at stå med meget af ansvaret for behandlingen selv. Og hvad der er godt for den ene sygdom, er ikke altid godt for den anden. Det kan endda føre til et forværret sygdomsforløb.

Men er det muligt at samle behandlingen for mennesker med diabetes til ét sted med ét team, der samarbejder i de såkaldte multidisciplinære teams? Hør Jonas Dahl Andersen, fysioterapeut med en kandidat i klinisk videnskab og teknologi samt Ph.d.-studerende på Steno Diabetes Center Nordjylland i denne episode fortælle mere om multidisciplinære teams.

Episode 12 - Smart screening af diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom er en alvorlig senfølge til diabetes, og hvis det ikke opdages og behandles i tide, kan det føre til synstab og blindhed.
Mange mennesker med diabetes undersøges for diabetisk øjensygdom, selv om de ikke er i højrisikogruppen for at udvikle sygdommen. Omvendt er der nogle gange lang ventetid for dem, som bør undersøges og komme i behandling hurtigt.

Så hvordan finder man frem til de mennesker, der har størst behov for udredning og behandling? Det vil Stine Byberg, seniorforsker og teamleder på Steno Diabetes Center i København og pt. tilknyttet Steno-centret i Grønland forsøge at svare på i denne episode.