airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Befolkningsundersøgelser

Siden 1993 har 5 befolkningsundersøgelser monitoreret det grønlandske folkesundhedsprogram og undersøgt forekomsten af såkaldte livsstilssygdomme: i 1993 (N=1728), 1999 (N=2001), 2005 (N=3253), 2014 (N=2188), og i 2018 (N=2539). Undersøgelserne har inkluderet personer på 15 og derover fra mere end 20 byer og bygder i hele Grønland. Undersøgelserne har inkluderet spørgeskemaer, kliniske undersøgelser af overvægt, diabetes, lunge- og hjertekarsygdom. I den seneste undersøgelse i 2018 indgik også undersøgelser af tarmmikrobiomet og af diabetiske følgesygdomme. Befolkningsundersøgelserne har dokumenteret en høj forekomst af diabetes i Grønland omkring 9% i den voksne befolkning, og forekomsten af hjertekarsygdom er sammenlignelig med vestlige befolkninger. Undersøgelserne har også vist at der er en stærk genetisk disposition til overvægt, diabetes og risiko for hjertekarsygdom i Grønland.

Links to generel information om befolkningsundersøgelserne:

Et par publikationer primært om genetik: