airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Marit Eika Jørgensen

Professor, ph.d. 

Marit

ORCID: 0000-0001-8356-5565

Marit Eika Jørgensen er født i januar 1967 og uddannet læge fra Københavns Universitet i 1995. Hendes tidlige videnskabelige bærerarbejde fokuserede på byrden af type 2-diabetes blandt grønlandske inuitter, arbejde, der førte til hendes ph.d.-afhandling med titlen "Diabetes blandt grønlandske inuitter og dens tilknyttede kardiovaskulære risiko" ved Københavns Universitet i 2003.

Ud over en klinisk karriere har Marit Eika Jørgensen haft klinisk epidemiologi som sin disciplin. Pr. januar 2023 er Marit forfatter eller medforfatter til >300 originale publikationer. Komplet liste MAEJ publikationer

Marit Eika Jørgensen har bidraget til vores forståelse af diabetes på følgende områder:

  • Befolkningsundersøgelser af diabetes blandt > 5000 grønlandske inuitter siden 1998. Disse undersøgelser viste betydningen af genetiske studier af diabetes i populationsisolater, hvor genetiske effektstørrelser er flere gange større end tidligere fund i stor skala GWAS
  • Diabetesens epidemiologi i Danmark. Marit startede et nyt diabetesregister i 2016, der dækker hele Danmarks befolkning. Dette gjorde det muligt at påvise, at diabetesforekomsten er faldet siden 2011, men mens dødeligheden af diabetes er faldet betydeligt fra 1995 – 2017, fortsætter det absolutte antal med diabetes med at stige.
  • Anvendelse af nye epidemiologiske metoder til at forbedre forudsigelse af og screening for diabetes komplikationer. MEJ har brugt datadrevne metoder som Survival Forest-analyse til at udvikle og validere risikoscorer for hjerte-kar-sygdomme, f.eks. Steno Type 1 diabetes interactive risk engine. For nylig har MEJs forskning afledt og valideret en ny, højtydende endestadie nyresygdom forudsigelsesmodel for risikostratificering i den voksne type 1-diabetespopulation. Denne model kan forbedre den kliniske beslutningstagning og potentielt guide tidlig intervention (www.sdcc.dk/T1RiskEngine).

Marit Eika Jørgensen har som led i sin forskningsaktivitet vejledt i alt 25 ph.d.-studerende. Marit har påtaget sig en enorm byrde af undervisning, både graduate og post graduate, og en væsentlig del af dette har været på internationale kurser, især lav og mellemindkomstlande.

Email: maej@peqqik.gl