airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søvnapnø

Obstruktiv Søvnapnø (OSA) er en sygdom, hvor patienters søvn er forstyrret af gentagende luftvejsblokeringer, som forsager vejrtrækningspauser. Disse pauser forstyrre søvnen, og patienter lider ofte af øget dagstræthed, nedsat hukommelse og irritation. Derudover givet ubehandlet OSA øget risiko for blandt andet diabetes type 2, overvægt, hjertesvigt og uregelmæssig hjerterytme.

Hvis man har type 2 diabetes eller er svært overvægtig er man i høj risiko for samtidig at lide af OSA. I Danmark har op mod 1/3 af alle type 2 diabetes patienter samtidig OSA. Der findes gode undersøgelser samt effektiv behandling mod OSA, men hverken udredning eller behandling er tilgængeligt i Grønland. Da det ikke har været muligt at undersøge sygdommen, ved man ikke hvor hyppig den er. Grundet de høje forekomster af type 2 diabetes og overvægt forventes søvnapnø dog at være et hyppigt, men ukendt problem.

Med et nyt projekt vil vi finde forekomsten af OSA blandt patienter med type 2 diabetes og svær overvægt. Dette skal gøres med nyligt udviklet udstyr, der gør udredning væsentligt lettere for både patient og behandler. Derudover vil vi undersøge hvilke andre følgesygdomme disse patienter også har. Samtidig vil projektet arbejde for at indfører den primære behandlingsform i Grønland – det såkaldte CPAP apparat. Opstart og kontrol af CPAP skal foregå både via konventionelt og telemedicinske metoder der udnytter nylige teknologiske udviklinger.

Projektet startede i sommeren 2022 og forventes afsluttet ved udgangen af 2023. Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Mads Mose Jensen.  

Hvis du vil vide mere om sygdommen kan du læse mere her eller på den danske patientforenings hjemmeside her