airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Praktisk information til studerende og eksterne forskere

Faciliteter

Der tilbydes ingen boliger i forbindelse med ophold, der knytter sig til et forskningsprojekt.

Formidling

Ved et forskningsprojekts afslutning skal SDCG orienteres om resultaterne, hvilket kan gøres på sund@peqqik.gl. Derudover skal det Grønlandske Sundhedsvæsen modtage en kort orientering om resultater, erfaringer og fund ved projektets afslutning på sundhedsledelsen@peqqik.gl

Journalopslag

Det er kun tilladt for ansatte i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, at gennemgå journaler ifm. forskning. Dog vil langt de fleste informationer og data kunne trækkes ud af den elektroniske patientjournal (EPJ) med hjælp fra Sundhedsvæsenets IT-afdeling.