airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Patientuddannelse

Hvad har man brug for, når man lever med en livsstilsrelateret sygdom som type 2 diabetes eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)? Det er vi i gang med at undersøge i et forskningsprojekt. Vi har været rundt i landet og talt med personer der har type 2 diabetes eller KOL om hvordan det er at leve med sygdommen og hvilken viden de har brug for, for at leve et godt liv.

Livet med en livsstilsrelateret sygdom kan være udfordrende og stiller forskellige krav til den enkelte person og eventuelle pårørende.

I løbet af de kommende år, vil der i samarbejde med personer med type 2 diabetes eller KOL samt sundhedsprofessionelle blive udviklet forskelligt patientuddannelsesmateriale, som vil være tilgængeligt på hjemmesiden.