airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kvalitetsforskning

Siden år 2008 er der udviklet sundhedstjenesteforskning med fokus på kvalitetssikring og optimering af sundhedsydelserne. Med etablering af Steno Diabetes Center Grønland i 2020 er der skabt yderligere bedre muligheder for at styrke forskningen. Formålet med denne forskning er at forbedre kvaliteten af sundhedsydelserne i bred forstand. Det gælder således både den medicinsk faglige kvalitet, den patientoplevede kvalitet og den organisatoriske kvalitet. 
Forskningen foregår praksis nært med involvering af sundhedsvæsenet og andre aktører og sigter på at skabe muligheder for at forbedre sundhedsydelserne til gavn for borgere i Grønland. Resultaterne kan dog også bruges af andre sundhedsvæsener, som oplever lignende udfordringer med at levere høj sundhedsfaglig kvalitet i øde egne. 
Forskningen tager i stor udstrækning udgangspunkt i eksisterende real time sundhedsdata, som dagligt produceres i stor stil i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Der foregår således løbende er monitorering af forekomst og kvalitet af behandlingen af en række kroniske sygdomme i Grønland såsom diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom og forhøjet blodtryk.