airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Diabetisk neuropati

Diabetisk neuropati (nervebetændelse) er en hyppig komplikation til diabetes, som kan give kroniske symptomer. Det påvirker typisk de lange nerver, der fungerer perifert i fødder, ben og hænder, og kan give symptomer som nedsat følesans, tør og sprækkende hud, brændende eller stikkende smerte, nedsat muskelkraft og nedsat balanceevne. Sammen med dårligt blodomløb kan diabetisk neuropati forårsage kroniske fodsår og nedsat mobilitet.

Diabetisk neuropati kan også påvirke det autonome nervesystem, der blandt andet regulerer hjertefrekvensen og blodkarrenes evne til at trække sig sammen. Det kan give øget hvilepuls, svimmelhed og besvimelser.

Det er en del af diabetesbehandlingen at forsøge at forebygge udviklingen af diabetiske komplikationer, herunder diabetisk neuropati. Det gør man ved at gå til de planlagte diabetes-kontrolbesøg samt fod-undersøgelser i sundhedsvæsenet og følge anbefalingerne om, at holde blodsukker, blodtryk og kolesterol på det niveau, som der aftales.

Forekomsten af diabetisk neuropati i Grønland er ikke helt klarlagt, da der ikke har været en systematisk opgørelse. Dette forskningsprojekt undersøger forekomsten af diabetisk neuropati hos personer med diabetes og tidlig diabetes samt hvilke risikofaktorer, der bidrager til udviklingen. Det gøres ud fra de undersøgelser, der er foretaget under Befolkningsundersøgelsen i 2017-2018.

Ved spørgsmål om ovenstående projekt, kan der rettes henvendelse til Marie Mathilde Bjerg Christensen.