airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Mål i diabetesbehandlingen

Det er målet for din behandling at holde dit langtidsblodsukker og blodtryk så tæt på det normale som muligt. Formålet er at mindske risikoen for følgesygdomme.

Det er ikke altid muligt at nå de optimale behandlingsmål for en diabetesbehandling. Det handler nærmere om, at du arbejder med dine forskellige behandlingsmål i et stykke tid. Det er en god idé, at du sammen med din behandler sætter dig et mål, som du selv synes, du kan nå inden for et bestemt tidsrum.

Når du har type 2-diabetes, er det for det meste kun nødvendigt at måle dit blodsukker:

  • hvis det er svært at regulere blodsukkeret med tabletter
  • hvis du er i insulinbehandling
Måling af blodsukker – et klart billede af hverdagens blodsukker
Du kan dog også måle dit blodsukker for at blive klogere på, hvordan din krop reagerer på f.eks. mad og motion. Hvis din behandler beder dig om at måle dit blodsukker, så kan og vil det være et godt redskab, der kan hjælpe dig til at forstå og gennemskue, hvordan dit blodsukker ”opfører sig” i løbet af dagen.

Hvis du bliver anbefalet hjemmemåling, er det vigtigt, at du udfører målingerne nøjagtig som anvist. Du kan måle blodsukkeret ret nøjagtigt med et blodsukkermåleapparat. Apparatet viser et tal for dit blodsukker på en lille skærm, så du ved, hvad du har at holde dig til og planlægge ud fra.

Det er en god idé at notere dine blodsukkermålinger og andre undersøgelser, du selv foretager, ned i en diabetesdagbog, som du medbringer ved hver konsultation.
Insulinbehandlet type 2-diabetes
Insulinbehandling er en let og effektiv behandling af type 2-diabetes. Har du svært ved at styre blodsukkeret med tabletter, kost og motion bør insulinbehandling overvejes. Mange frygter insulinbehandling, selvom den rent faktisk forbedrer dine blodsukkerværdier og dermed giver dig større fysisk velvære og sænker risikoen for følgesygdomme.

Vær opmærksom på, at der er visse ændringer i dine rettigheder, når du er insulinbehandlet
– det gælder f.eks. kørekort og livsforsikring.
Insulinbehandling og dit blodsukker
Hvis du bliver sat i behandling med insulin, er det nødvendigt, at du selv, eller med hjælp fra andre, måler blodsukkeret, så du kan reagere på baggrund af resultaterne. Lavt blodsukker kan i værste fald føre til bevidstløshed, som kaldes insulinchok.

Ved højt blodsukker (over 22 mmol/mol) skal du altid kontakte din behandler. Højt blodsukker kan give umiddelbar utilpashed (tørst, tissetrang, træthed og synsændringer) og på sigt føre til følgesygdomme.
Insulinbehandlingen bliver tilpasset dig og dit behov
De fleste med type 2-diabetes kan nøjes med en eller to insulininjektioner i døgnet. Det er især yngre mennesker med type 2-diabetes og normalvægtige mennesker med type 2-diabetes, der ofte har brug for flere injektioner i døgnet for at være velregulerede.
Dit behov for insulin kan ændre sig
Tal med din behandler om, hvorvidt du selv skal sætte din insulindosis op og ned efter behov. Det er lidt forskelligt og afhænger af det antal injektioner, du giver dig selv, mængden og typen af insulin.
Motion
Hvis du en dag motionerer mere end sædvanligt, kan det f.eks. være nødvendigt at nedsætte insulindosis lidt og måske samtidig spise noget mere. Omvendt skal du tage mere insulin, hvis du en dag spiser mere, end du plejer.
Mad
Hvis du får enten insulin eller tabletter, må du helst ikke springe måltider over. Hvis du gør det, kan du risikere lavt blodsukker, da insulinet og tabletterne fortsætter med at sænke blodsukkeret, men nu på tom mave.
Infektioner med feber
Er du syg med feber, stiger dit behov for insulin ofte en del. Det er derfor vigtigt, at du måler dit blodsukker og tager mere insulin – eventuelt efter telefonisk samråd med din behandler/livsstilsambulatoriet
Stress
Hvis du i en længere periode er stresset eller udsat for psykiske belastninger, kan det godt øge dit behov for insulin. Det er vigtigt, at du i samarbejde med din behandler/ livsstilsambulatoriet lærer at finde den rigtige insulinmængde i de forskellige situationer. Når du ændrer på din insulindosis, bør du måle dit blodsukker, så du er sikker på, at dine ændringer er korrekte.
Hvis du glemmer at tage din insulin
Selv mennesker, der har haft diabetes i mange år, kan glemme at tage deres insulin. Det kan være en hjælp med et lille kalenderkort eller lommebog, hvor du sætter et kryds, hver gang du har taget insulin.

Hvis du glemmer at tage din insulin, stiger dit blodsukker. Du vil muligvis mærke symptomer som tørst, hyppig vandladning, træthed og synsændringer. Symptomerne forsvinder, når du igen har tilstrækkelig med insulin i kroppen.

Er du sikker på, at du har glemt en injektion, bør du tage den, straks du bliver opmærksom på forglemmelsen. Du bør dog kontrollere, at dit blodsukker ikke er for lavt, inden du tager den glemte insulin. Kontakt evt. din behandler eller ambulatoriet. Kontrollér blodsukkeret efter et par timer.
Insulintyper

Din behandler vil foreslå det insulinpræparat, som du har bedst gavn af. I finder sammen en løsning ud fra netop din livssituation og dine blodsukkermålinger. Der findes hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulintyper, samt blandinger heraf.

Insulintyper Maksimal virkning      Virkningsvarighed
 Hurtigtvirkende insulin: Human eller analog  1-3 timer  3-5 timer
 Langsomtvirkende insulin: Human eller analog       4-12 timer  24 timer
  Blandingsinsulin: Human eller analog   2-3 timer  7-8 timer

Et godt og langt liv med diabetes
Flere og flere lever med type 2-diabetes. Sygdommen opdages tidligere, og den behandles bedre end nogensinde før.

Derfor lever personer med diabetes også længere og bedre med sygdommen, end de nogensinde før har gjort.

Vi håber, du kan bruge denne vejledning til at få et godt og langt liv med diabetes.