airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Livsstilssygdomme

Livsstilssygdomme opstår som følge af vores levevis 

Flere og flere mennesker, i alle aldre, døjer med overvægt som øger risikoen for diabetes, og hjertekarsygdomme. Åreforkalkning medfører bl.a. dårligt kredsløb og kan medføre blodprop i hjertet og hjernen.
I Grønland er over halvdelen af den voksne befolkning overvægtig og flere end tidligere rammes af livsstilssygdomme.

DIABETES

Diabetes er en tilstand, hvor blodets indhold af sukker er forhøjet. Tilstanden er forbundet med en række følgesygdomme, såsom åreforkalkning og nervebetændelse mv.

Almindelige kendetegn på diabetes
Mange har ingen symptomer. Nogle føler tørst, træthed og har hyppig vandladning.
Man kan have diabetes uden at vide det, for- di diabetes ikke altid er noget man kan mærke man har.

Årsager til diabetes
Der er øget risiko for diabetes blandt over vægtige, fysisk inaktive, ældre og personer som er genetisk disponeret (diabetes i den nærmeste familie).
Vil du vide mere, så læs ”Patientvejledning, type 2 diabetes”, som kan fås hos Sundhedsvæsenet eller elektronisk her (indsæt link til pt.vejl. på steno.gl)

FORHØJET BLODTRYK

Hjertet pumper blodet rundt i kroppen via kredsløbet.
Blodtrykket er et udtryk for den kraft hjertet bruger på at pumpe blodet rundt og på hvor stor modstand der er i blodkarrene.
Blodtrykket angives med to tal, f.eks. 120/80, hedder i talesprog ”120 over 80”.
Det første tal er det systoliske blodtryk, der opstår i pulsårerne, mens hjertet trækker sig sammen og presser blodet ud i kroppen.
Det andet tal er det diastoliske blodtryk. Det er det tryk, der er i pulsårerne, mens hjertet afslappes mellem to slag og fyldes med blod.
Selv om forhøjet blodtryk i sig selv sjældent kan mærkes, kan det have mange alvorlige følgevirkninger.
Du har et forhøjet blodtryk, hvis dit blodtryk i hvile er over 140/90.

Almindelige kendetegn på forhøjet blodtryk
De fleste har ingen symptomer på forhøjet blodtryk.

Årsager til forhøjet blodtryk
Årsagen er oftest ukendt. Det kan være arveligt. Forhøjet blodtryk ses også ved andre hjerte-karsygdomme, overvægt, diabetes, overforbrug af alkohol og saltrig kost mv.

KOL

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungelidelse, i hverdagstale ofte kaldet for rygerlunger.
KOL er en kronisk irritationstilstand i lungerne, som giver hævede og irriterede luftveje og øget slimdannelse.

Almindelige kendetegn på KOL
Åndenød, hoste og slim i luftvejene.
Ca. 8 ud af 10 er blevet syge p.g.a. mange års rygning.
Den vigtigste behandling er at holde op med at ryge.