airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Inissaqartitsigit - Ulluinnanni timippit aalatinnissaanut

Ulluinnarni timip aalatittarnissaanut pisariaqarpoq suna toqqarnerlugu ilisimaaralugu toqqaaneq.

Ileqqut nukingat annertuvoq aallarteqqinnissamullu sulineq angisuujuvoq, kisianni ullor­mut ileqqunik allannguillattaarnikkut ullormut timinnik aalatitsinerit pisinnaavoq.
Taamaattumik aalajuarit! Timippit aalatinne­ranit pissarsiaqartuartuuvutit: Nuannaarneru­neq, peqqinneruneq aamma nukissaqarneq.
Timinnik aalatitsinissat ilinnut ulluinnarnilu inuuninnut naleqquttut toqqartakkit
Timersor­tartuusariaqanngilatit nukittorsartarfinnukartartuullutilluunniit.
Timippit soqutiginngilaa nutaalianik timersuutinik atisaqarnersutit ati­ saannaalluunniit atortakkatit atorneritit.
Aala­sarnissat pingaarneruvoq.
Annikitsoq sunngivinnermiit pitsaaneruvoq
Aalanerit tamarmik peqqinnarput assoruun­nerulaarnerillu aamma ajunngillat.
Pingaarneruvoq pisarnerniit aalanerulaartarnitit.
Ul­lut tamaasa 10 minutsit missaanni pisussuarneq soorlu aalanerunermik imalimmik inoo­riaaseqalernissannut aallarniutaavoq ajunngit­suuvoq.

Ulluinnarni aalasinnaanissamut periarfissaasinnaasut

Timippit aalatittarnera timinnik aalatitsisarnin­nik allanik tapertaqartikkukku, aalatitsisussaa­reertaravimmi, taava aalatitsiuarnerup inooriaaserilernissaanut periarfissaq annerulissaaq. Inuunerit timinnik aalatitsisinnaanissannik ima­qarluartuuvoq.
Aamakku siunnersuutit ilagi­sinnaasaat aningaasartuuteqarfiusariaqanngitsut piffissamilluunniit atuineruffiusariaqanngit­sut:

 • Suliffinnut, atuarfinnut, pisiniarfimmut, ataatsimiiffissanut, pulaarfinnut siunertanul­luunniit allanut pisuttarit sikkilerlutilluunniit. Sumunnarfigisannut pisunnerit akeqanngit­sumik timinnik aalatitsiffissatut paasiuk. Nas­saarikkit aqqutit aqqutigerusunnarsinnaasut.
 • Issiavimmiit nikuittuaannarit allat ikiussallugit aallissullugit suliassaqartillugulu suliassaannik ikiortuakkit. Ileqquulerumaarpoq oqartar­neq: “Suliaripallassavara”.
 • Bussinik uniffissat sioqqutitsiarluguniugit aqqutissappillu sinnera pisuguk.
 • Majuartarfiit toqqakkit nammineq ingerlasar­tuminngaanniit elevatoriminngaanniilluunniit– apuuffissannullu apuutipallanniarit
 • Pinnguarit, spillinik pinnguarlutit, meeqqatit peqatigalugit nukinnik atuinartumik qitigit – nuannaajutigalutit.
 • Qimmeq aneeruguk, peeqqat aneeqatigalu­gu imaluunniit meeqqatit – peqataaninnillu nuannaartilikkit.
 • Pisuttuarit – tamannalu atoruk qasuersaar­fittut imaluunniit “eqqarsartaaseq” isumat­ sialattut“.
 • Pisuttuaatigaluni ataatsimiinnerit ileqqorilikkit – taamaalillutit pissarsiarisinnaasatit tamaasa pissarsiarikkit.
 • Oqarasuaat ataffeqanngitsoq atortaruk sulif­finnilu angerlarsimaffinnilu oqarasuaatikkut oqalukkaangavit pisuttuaatigisarit.
 • Torersaasarit, eqqiaallutit, aputaajaallutit – aalaatigalutit peqqinnartunik suliaqarit.
 • Nipilersuutinik tusarnaaraangavit uninngaan­narnak qiterusaarlutit aalasarit.
 • Atisarsiniartarit sapinngisamillu pisussuataar­niarsarisarit.
 • Aappallu tiinganerusaritsi – aalanertalerujus­suarmillu nuannisaqatigiillusi.

Allornitit kisittakkit
Pisutsilluni qassinik allorsimanermut uuttortaat ­ allornernut kisitsissut, atorsinnaavat paasiu­mallugu qanoq aalatiginerit.
Amerlasuut isu­maqarput, nuannerlunilu kajuminnartunngor­ tartoq kisitsissutip atornera.
Allornernut kisitsissut atoraangakku, pinngit­soorsinnaasassanngilatit qassinik allorsimanip­pit takulaarnissaanut.
Allornernut kisitsissut atornerani nammineerluni takkutissaaq suli amerlanerusunik allorsimarusuttarnerit, ilisi­ maarigakku.
Timippit aalasarnissaanik pingaartitsinerit illit nammineq inooriaatsippit soqutigi­neranut paasinninnernut annerulersitsissaaq.
Mobiilit arlallit Smartwatch­illu allornernik ki­sitsiseqartarput. Allornernut kisitsissut aamma peqqinnissaqarfimmi pineqarsinnaavoq.

Inersimasunut innersuussutit

 

 Timimik aalatitsineri annertussusiat   
 Ullormut allornerit atukkat
 Aalaneq ajortut   5.000-­it ataallugit
 Aalalaartartut   5.000 – 10.000
  Aalasartut   10.000-­it angullugit
 Aalalluartartut   12.500 sinnerlugit

Meeqqat tamarmik ullormut allortartussaap­ put 15.000-­it missaannik.


Aallartilluarit

Timinnik aalatitsineq oqitsoq nuannersorlu atortaruk.
Nammineq paasiniarsinnaavat timimik aalatitsi­nerit sorliit ilinnut naleqqunnerunersut imminut makkuninnga aperinikkut:

 • Timinnik aalatitsisarnissannut ulluinnanni suut periarfissaraakka?
 • Timimik aalatitsisinnaanerit timersuutilluun­ niit suut arlaat piumassuseqarfigaakka?
 • Qanoq piviusorsiortigaa sivisuumik aallus­ siinnarsinnaanissara – ulluniluunniit ulapiffi­ gisanni?
 • Periarfissaqarpa inunnik allanik peqateqarlunga timinnik aalatitsisinnaanissara?

Pingaaruteqarpoq tassanngaannartumik annertoorujussuarmik imaluunniit sakkortuumik sungiusartarnissannik pilersaarusiulinnginnissat. Alloriallattaagit, taamaalilluni timippit qaratsap­pillu sungiussinnaaniassammassuk. Timimik aalatitsinissaq suna arlaat aalajangiunniaraangakku piumassutsit piviusumillu qanoq iliorsinnaassutsit aamma naalaakkit, taamaalillutit qulakkeerumallugu sammilikkap­pit sivisuumik ingerlattuarsinnaanissaa. Nassaariuk ulluinnannut naammagittassutsinnullu naapertuuttoq.

Nereriaatsip allanngortinnera tapertalerlugu ti­mimik aalatitsinermik ileqqut nutaanik atugaqalerneq ullut atukkat peqqinnarnerulersissin­ naavai.


Periarfissat tamaasa atorluakkit
Piffissaq atuuttuaannarpoq. Ulloq unnuarlu 24 timenik imaqarpoq, qanorluunniit oqaati­gigaluaraanni. Taakku nal. akunneri 24-­it atu­gassavut sukkasuumik annikillisarput taakku­ninnga taaneqarsinnaasunik ´tunngaviusumik pisariaqartut´­nit, ass. soorlu nerinermit, sinin­nermit ikinngutinillu ilaquttanillu ilaqarnermit.
Nal. akunneri taama amerlatigisut pisarialinnut taakkununnga atorneqaraangamik, pingaaru­teqarpoq periarfissat tamaasa ilinnit atorneqarnissaat timippit aalatissinnaanissaannut. Immaqa aamma allatulaaq pingaarnersiuinerit inger­lassinnaavat, taamaalilluni ullup ingerlanerani sapinngisamik annertunerpaamik aalasinnaa­nissat pisinnaaqqullugu?
Sunngiffimmi piffissap annertunersaat TV-­p saani atorneqartarpoq imaluunniit qarasaasiap saani. Tassani piffissap ilaa pisuttuarnermut atorneqarsinnaagaluarpoq, meeqqat ilagalugit pinnguarnermut imaluunniit allatut timip aala­tinneranut.

Kajumissuseqarnerit imatut attatiinnarsin- naavat

Imaassaaq – aalajangerputit ileqqunnik allanngortitsinissamut timinnillu aalatitsisarnissat aallartissallugu.
Kajumissuseqarputit paasereerpallu ulluinnarni qanoq ilillutit timinnik aalatitsisarnerunissat, sammisatit aalatitsisarnissanni suussanersut nalunngilat, anguniakkallu angisuut ilaat mikisut anguniakkanut ilaasut allat­toreerpatit. Kisianni qanoq ilillutit utertuunnginnissat suliarissaviuk? – Kajumissuseqarnerit qanoq iliornikkut paariinnarsinnaaviuk?

Siunnersuutit ataani allassimasut anguniak­kanut aalajangernerniit peqqinnarnerusumik inuuneqalernissamik aalajangernerpit ingerlannerani ikiussavaatit.

 • Pingaartitatit anguniakkani atukkit.
 • Ullumi aallartigit – ulloq aallartiffissaq eqqoqqissaartoq nassaassaanngilaq.
 • Eqqissisimagit naammagittarnerlu atoruk.
 • Aporfissaqartoq ilimagereeruk – suuneri aaqeqqinnissaanullu piareersimagit.
 • Peqatissannik arlaannik nassaarit. soorlu ass. arpaqatigisartagaq imaluunniit arlaat unnuk­kut pisuttuaqatigisartagaq.
 • Imminut akilertarit ­ soorlu ass. tagiartortittarnerit imaluunniit kamippattaartarit pitsaasunik.
 • Atortutit atorsinnaasuutittuaannakkit, soorlu ass. kamippaat pitsaasut atisallu iluarisatit.