airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Praktikforløb

22. september 2023

Marie har som et led i sin kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab, på Københavns Universitet, været i praktik hos Steno Diabetes Center Grønland (SDCG) i foråret 2023.

Her har hun gennemført en procesevaluering at den patientuddannende intervention ”Artroseskole”, som siden 2020 har været et tilbud til borgere med artrose i fysioterapien på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Artroseskole består af (1) en individuel undersøgelse af en fysioterapeut, (2) en times gruppeundervisning i artrose, (3) et træningsforløb med fysisk superviseret træning på holdbasis 2 gange ugentligt i 12 uger, som er inspireret af konceptet GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark). De borgere som ikke er interesseret i et superviseret træningsforløb, instrueres i et selvtræningsprogram i 12 uger, og (4) to opfølgende besøg hos en fysioterapeut.

Marie har interviewet 10 personer med artrose, som har været tilmeldt Artroseskole og spurgt dem om deres oplevelser og erfaringer med Artroseskole. Derudover har hun spurgt dem, om de havde nogle ideer til fremtidige patientuddannende interventioner. Deres svar skal bidrage til at SDCG kan udvikle nye patientuddannende interventioner til personer med andre sygdomme.

Marie er netop nu i gang med at skrive en videnskabelig artikel ud fra de indsamlede data.