airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Besøg i Qaanaaq

13. juli 2023

Inuunerissavik Steno har været en uge i Qaanaaq og haft konsultationer med patienter med diabetes, KOL og forhøjet blodtryk.

Der har været rigtig godt fremmøde og så godt som alle inviterede patienter mødte op til aftalerne. Vi oplevede megen imødekommenhed og venlighed blandt både personale, patienter og generelt af den lokale befolkning.

Der blev desuden tid til at undervise personalegruppen og personalet på alderdomshjemmet. Fastansat personale, en frisk portør, blev også introduceret til håndtering af øjenmaskinerne, så flere bliver i stand til at lave øjenundersøgelser.